Over Stichting Zeldzame huisdierrassen

Het behouden waard!

De stichting is opgericht in 1976 omdat de variatie onder de landbouwhuisdieren in Nederland verminderde en diverse oorspronkelijk gebruikte rassen dreigden uit te sterven. De SZH richt zich op behoud van diversiteit onder (landbouw)huisdieren en met name op het in stand houden van traditionele Nederlandse rassen.

Oude huisdierrassen, die de basis vormden voor de moderne rassen, zijn kleine populaties geworden of worden zelfs met uitsterven bedreigd. Zij kunnen het niet meer opnemen tegen de moderne hoogproductieve rassen, ze zijn zeldzaam geworden. Met deze doelstelling werd in 1976 de "Stichting Zeldzame Huisdierrassen" opgericht. Oude rassen zijn het resultaat van fokkerskunst uit het verleden en hebben een aparte cultuurhistorische waarde. Zij vormen een bron van biologische verscheidenheid en laten zien welke variatie aan rassen onze voorouders met gerichte selectie en fokkerij hebben bereikt. Ze hebben een recreatieve waarde want ze vertonen een rijke variatie aan vormen en kleuren.

Missie

SZH stimuleert contacten tussen fokkers, assisteerd bij het opzetten van fokkerijorganisaties en stamboeken, helpt bij het definiƫren van fokdoelen en adviseert over de meest gewenste paringscombinaties. Fokkers die hun ras bijzonder actief willen promoten en een voorbeeld kunnen en willen zijn voor andere fokkers, kunnen het predicaat "Erkend Fokcentrum" verkrijgen. Er zijn Fokcentra verspreid over heel Nederland. De Stichting Zeldzame Huisdierrassen geeft het tijdschrift Zeldzaam Huisdier uit. Het wordt vier keer per jaar onder de begunstigers verspreid.

Erkende Fokcentra

Het predikaat "Erkend Fokcentrum" wordt toegekend aan fokkers van zeldzame landbouwhuisdieren die gedurende langere tijd kwalitatief goede dieren weten te fokken. Deze status bereik je niet zomaar. Het selecteren van de meest rastypische vader- en moederdieren en het combineren van hun eigenschappen in de volgende generatie is moeilijk maar onmisbaar voor de instandhouding van onze bedreigde rassen.


Fokken is een kunst
Fokken vraagt toewijding, vakmanschap en inzet. Gecombineerd met de gave om ook anderen te inspireren met deze fokkerij te beginnen leidt dit onherroepelijk tot een door de Stichting Zeldzame Huisdierrassen uitgereikte erkenning als fokcentrum.
Op de hieronder afgebeelde kaart staan alle door de Stichting erkende fokcentra. Op al deze locaties bent u van harte welkom. Na het aanklikken van een plaats krijgt u meer informatie over dit fokcentrum.

Kaart met erkende fokcentra in Nederland

Voor meer informatie: WWW.SZH.NL