Speciaalclub voor het Chaamse Hoen

De afgelopen decennia heeft het Chaamse hoen een schimmig bestaan geleid. Toch bleven geruchtende kop opsteken dat ze nog ergens gezien waren. Toen eind 2000 gericht werd gezocht naar overgebleven Chaamse hoenders bleek dat er in Chaam en de verre omgeving bijna geen zuivere Chaamse hoenders meer te vinden waren.

Behoud van Biodiversiteit

De Wereld voedselorganisatie (FAO) onderschrijft het belang van het in stand houden van biodiversiteit. De fokkers leveren hier een belangrijke bijdrage aan. Inmiddels is er een geregistreerd fokprogramma opgezet voor dit ras. Door strenge selectie is het Chaamse hoen weer teruggefokt in zeer goede kwaliteit. Op 29 november 2001 is de Chaamse Hoender Club opgericht. Deze speciaalclub heeft als doel het behouden van het Chaamse hoen. Het plezier in het houden van kippen maar ook de onderlinge sfeer en prettige contacten staan bij deze vereniging eveneens hoog in het vaandel. De Chaamse Hoender Club brengt jaarlijks brengt nieuwsbrieven uit. organiseert een fokkersdag, club- en winterclub tentoonstelling en neemt deel aan vele promotie activiteiten.

Het Chaamse hoen werd in 2006 opnieuw officieel erkend door de Nederlandse Bond voor Hoenders, Dwerghoenders, Sier- en Watervogels houders, ofwel de NHDB.