Fokcentrum Chaams hoenderhof De Baronie

De afgelopen decennia heeft het Chaams Hoen een schimmig bestaan geleid. Toch bleven geruchten de kop opsteken dat ze nog ergens gezien waren. Toen eind 2000 gericht werd gezocht naar overgebleven Chaamse hoenders bleek dat er in Chaam en de verre omgeving bijna geen zuivere Chaamse hoenders meer te vinden waren. Inmiddels is er een geregistreerd fokprogramma opgezet voor dit ras.

Erkend

Door strenge selectie is het Chaams hoen weer teruggefokt in goede kwaliteit. Het Chaams hoen werd in 2006 opnieuw officieel erkend door de Nederlandse bond voor hoenders, dwerghoenders, sier- en water vogels, ofwel de NHDB. In september 2006 had de internationale Slow Food Foundation het hoen al als culinair streekproduct op haar lijst gezet.

De Stichting Zeldzame Huisdierenrassen vindt dat het Chaamse hoen tot ons cultureel erfgoed behoort en heeft Chaams hoenderhof de Baronie op 23 juni 2007 officieeel als SZH fokcentrum erkend.

Het centrum is ondergebracht bij Ad Taks, die ook voorzitter is van de Chaamse Hoender Club. Het fokcentrum zal voortdurend onder controle van die stichting staan en dat garandeert dat er alleen van kwalitatief hoogwaardig fokmateriaal gebruik wordt gemaakt. Binnen het fokcentrum worden de eigenschappen van het Chaams hoen verder verbeterd en vastgelegd. De nadruk van het fokcentrum ligt dus op kwaliteit en niet kwantiteit. Het fopkcentrum levert hiermee een actieve bijdrage in het voortbestaan en behoud van dit fraaie oud Nederlandse hoenderras.